Fölston

Fölston och avel är en komplicerad process

Fölston är ston som gått till avel. I sporthästavel är kraven höga – avkomman förväntas vara bättre än föräldrarna. Därför är rekommendationen att stoet tillhört den bättre hälften i sin åldersklass, gärna den bästa tredjedelen. Särskilt duktiga ston tilldelas antingen Diplom eller Klass I som treåringar. Ston kan också vara framgångsrika i klasser som är anpassade för åldern – därtill behöver de uppfylla grundkrav vad gäller exteriör.

 Ston som tilldelats Diplom eller Klass I , eller tävlat framgångsrikt i årgångslopp, är eftertraktade som fölston – de lever upp till de högt ställda kraven. Det förväntade avelsvärdet går att urskilja i avelsindex, där man bör vara över 100. Och gärna med god marginal. Om man vill få exteriören bedömd av en expert kan man vända sig till lokala avelsföreningar, vill man däremot få individbaserad avelsrådgivning kan man istället vända sig till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen. Där får man råd om hur man bör gå vidare med sina planer.

 Och det är några saker man behöver fundera över innan ston blir till fölston. För det första – är stoet över huvud taget lämpad för avel? Därefter behöver du hitta en godkänd hingst. Dessutom måste hingstens betäckningslicens vara löst. Fölston med diplom från aningen kvalitetsbedömning eller 3-årstest har rätten att utnyttja stimulanspaketet, vilket är ett ekonomiskt bidrag. Det kom–mer sig av att ston med imponerande avelsindex främjar aveln när de sätts i aveln tidigt – vilket är något man vill uppmuntra.

 Det är inte en dans på rosor att föda upp travhästar. Ägare till duktiga fölston drömmer om att någon gång få fram en travhäst som kan tävla i den absoluta världseliten. Vägen dit är dessvärre lång. Mycket arbete krävs och det är ofta ansträngande på ekonomin. Ändå fortsätter man att avla hästar, och det kommer sig av kärleken till hästarna. Svenska fölston hör till världseliten och har hjälpt svensk travsport att utvecklas.

fölston