Avel och uppfödning av hästar

Hästar och deras välmående

När man önskar att förändra en hästras åt endera hållet parar man hästar med positiva egenskaper utifrån vad som önskas förbättras. Om man däremot bara önskar fler hästar, och inte bättre, handlar det uteslutande om förökning – inte avel. Genom att para två hästar med särskilt goda egenskaper kan man förvänta sig att avkomman har förutsättningar att prestera bättre än sina föräldrar. Det svåra är dock att hitta en lyckad kombination av föräldrar; långt ifrån alla kombinationer är nämligen lyckade.

Det finns många anledningar till varför hästar avlas. Nästan uteslutande handlar det om ekonomiska intressen. Tävlingshästar ska vara friska, hållbara och dessutom prestera på hög nivå. Arbetshästar ska vara friska, hållbara och samarbetsvilliga. Därför väljer man att avla på hästar som lever upp till nämnda önskemål, ett lyckat resultat genererar pengar på flera skilda sätt. Allra helst uppfödaren tjänar stora pengar på intressanta avkommor genom försäljning.

Avkommor ärver hälften av sina anlag från hingsten, den andra halvan från stoet. Därför vet man aldrig vilka egenskaper som ärvs ner, vilket gör avelsarbetet till något spännande. Vad man däremot ska passa sig för när man avlar hästar är inavel – när stamlinjerna korsas. Det medför ingen utveckling och ökar dessutom risken för skador och sjukdomar hos avkomman. Inavel är därför respektlöst gentemot djuret. Därför är det också något som hästägare gärna undviker.

Hög arvbarhet underlättar för avel. Höjden på manken, exempelvis, har hög arvbarhet. Miljövariationer har betydligt lägre arvbarhet. Det handlar bland annat om om hur hästar påverkas av uppfödnings- och träningsförhållanden. Hästars egenskaper påverkas av arv och miljö, precis som för oss människor. Hur enskilda hästar reagerar på olika förhållanden kan vi däremot aldrig veta. Framgångsrik avel handlar således om att hitta rätt hingst till rätt sto, samt att uppfödnings- och träningsförhållanden är till avkommans fördel. Annars spelar föräldrarnas positiva gener ingen roll.

hästar